เกี่ยวกับเรา

บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง สมาชิกนายหน้าได้รับการอบรมในการให้บริการการรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์อย่างมืออาชีพ พร้อมด้วยประสบการณ์และการปิดการขายอสังหาริมทรัพย์หลากหลายรายการ เป็นสมาชิกของวิทยาลัยนายหน้าที่ใหญ่,มีชื่อเสียงและมีจำนวนสมาชิกมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งเป็นเครือข่ายในการช่วยกันทำการขายให้ได้อย่างรวดเร็ว เพียงท่านติดต่อเรา เราพร้อมจะให้คำปรึกษาช่วยเหลือท่านในเรื่องการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยมีขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้ 1.วิเคราะห์ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของอสังหาริมทรัพย์ของท่าน วิเคราะห์ความต้องการของตลาด เปรียบเทียบตัวอสังหาริมทรัพย์ของผู้ขายรายอื่น และการกำหนดราคาของตลาด เพื่อร่วมกันกำหนดราคาทรัพย์ของท่านอย่างเหมาะสม 2.ช่วยในการคำนวนค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าภาษีต่างๆที่ผู้ขายจำเป็นต้องเสีย และยอดรับสุทธิที่ผู้ขายจะได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายการโอนและค่าบริการ(เสียเมื่อขายได้เท่านั้น) หลังการขาย 3.อธิบายข้อตกลงการทำงานและหนังสือสัญญาข้อผูกพันธ์ระหว่างฝ่ายผู้ขาย ผู้ซื้อ และบริษัทฯ 4.ดำเนินการโฆษณาออนไลน์ทั้งทางโซเชี่ยลมีเดียต่างๆและเว็บไซด์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงต่างๆของประเทศไทยและกูเกิล และโฆษณาผ่านป้ายหน้าทรัพย์และรอบทรัพย์ 5.คอยรายงานผลการทำงาน การตลาด การเข้าเยี่ยมชมของลูกค้าต่อผู้ขาย อีกทั้งเสนอแนะการปรับเปลี่ยนแผนการตลาดต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาด 6.จัดหาผู้ซื้อจากระบบเครือข่ายนายหน้าของทางบริษัทวินเนอร์ เอสเตท ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสมาชิกนายหน้ามากที่สุดในประเทศไทย 7.คัดกรองผู้ซื้อ อำนวยความสะดวกของผู้ซื้อในการเข้าชมทรัพย์ บริการประสานงานให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ขาย เป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อให้การขายประสบความสำเร็จได้ดีที่สุด 8.ช่วยเหลือให้เกิดความสะดวกด้านการขอธุรกรรมสินเชื่อกับทางธนาคารของผู้ซื้อและธุรกรรมการซื้อขายและการโอนที่สำนักงานที่ดิน 8.บริการหลังการขายในเรื่องการโอนมิเตอร์น้ำและมิเตอร์ไฟ ผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจและรับผิดชอบในงานบริการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ของท่านอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด
about-profile ดูวีดีโอ