ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place)
create สร้างเมื่อ 08/08/2566
update แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/09/2566
map มหาชัย สมุทรสาคร
ราคาขาย
฿33,000,000 ฿26,800,000 (57,265 บ./ตร.ว.)
ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) - video
ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place)
ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place)
ดูรูปทั้งหมด : 32 รูป
ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place)
ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place) ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place)
บ้าน

area พื้นที่ : 468.00 ตร.ว.
room 5 ห้องนอน
bathroom 5 ห้องน้ำ
floor จำนวนชั้น : 2

ขายบ้านหรูสไตล์รีสอร์ท คฤหาสน์ริมน้ำ ติดคลองน้ำไหล โคกขาม สมุทรสาคร 468.3 ตร.ว. ณชเลเพลส (Na Chale Place)
เนื้อที่ดิน : 468.3 ตร.ว
รูปร่างที่ดิน: ที่ดินหน้ากว้าง61เมตร ลึก30เมตร
- ที่ดินหน้ากว้างขนานคลองและถนนสวยงาม สร้างบ้านแนวหน้ากว้าง ดูสวยงามอลังการ
พื้นที่ใช้สอย : 1,548 ตร.ม
องค์ประกอบบ้าน: 5ห้องนอน , 5ห้องน้ำ , 1ห้องแม่บ้าน , 1ห้องรับประทานอาหาร , 2ห้องน้ำส่วนกลาง ,2 ห้องพักแม่บ้าน ,2ห้องน้ำแม่บ้าน ,1ครัวในขนาดใหญ่,1ห้องครัวนอกขนาดใหญ่ ,1 ห้องโฮมเธียเตอร์ ,ห้องพักรับรองริมสระว่ายน้ำ 1 ห้อง,สระว่ายน้ำ, บ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟ
- Home Theater พร้อมระบบเครื่องเสียงและการตบแต่งบุผนังเพื่อการเก็บเสียง
- อาคารครัวแยกส่วนนอกบ้านขนาดใหญ่ 1 ห้อง พร้อมเตา ตู้อบ และเฟอร์นิเจอร์ครัวอย่างอื่นอย่างดี
- สระว่ายน้ำ ขนาดประมาณ 12x5 เมตร ลึก 1.5เมตร พร้อมระบบบำบัดแบบเกลือ
การประดับตกแต่ง: เฟอร์นิเจอร์บิวอินท์ พื้นไม้สักอย่างดี , โถงรับแขกกระจกสูงdouble volume ,ราวบันไดพวงองุ่นนำเข้า italy Wrought iron , โคมไฟแชนเดอเรียนำเข้าจากยุโรป ผนังหินทราวาทีนคัดพิเศษตกแต่งโถงบันได
- เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านอย่างดี ใช้ไม้สักทอง หินอ่อน กระเบื้องมูลค่าสูง ซึ่งปัจจุบันหาได้ยากและมีราคาแพงมาก
- บ้านหลังนี้ถูกสร้างมาอย่างดี ใช้วัสดุก่อสร้างอย่างดีทั้งโครงสร้าง หลังคา ผนัง ถูกหลักฮวงจุ้ย
บรรยากาศภายนอกร่มรื่น ติดทะเลสาบ ลมเย็นพัดผ่าน สบายใจ
度假村風格的豪華別墅出售。海濱豪宅毗鄰 Nam Lai 運河,Khok Kham,Samut Sakhon,468.3 平方米 Na Chale Place (Na Chale Place)
土地面積:468.3平方米。
土地形狀:土地寬度61米,深度30米
- 與運河平行的廣闊土地和美麗的道路建造一座寬闊的房子看上去很美
實用面積:1,548平方米
房屋構成:5間臥室、5間浴室、1間傭人房、1間餐廳、2間公共浴室、2間傭人房, 2 間女僕浴室, 1 個大廚房, 1 個大型室外廚房, 1 個家庭影院室, 1 間池畔接待室、游泳池、錦鯉池
-帶音響系統的家庭影院和隔音牆壁裝飾
- 1個大型獨立戶外廚房大樓,配有爐灶、烤箱和其他優質廚房家具
- 游泳池,尺寸約12x5米,深1.5米,帶鹽處理系統
裝修: 內置家具上好的柚木地板,雙層玻璃大堂,意大利進口鐵藝藤蔓欄杆,歐洲進口吊燈燈具。樓梯大廳採用特選的石灰華石牆裝飾。
- 優質家居家具,採用金色柚木、大理石和高價值瓷磚現在很難找到而且非常昂貴
- 這房子建得很好。使用好的建築材料,無論是結構、屋頂、牆壁都是風水。
外面氣氛陰涼,旁邊就是湖,涼風吹過,舒服。
WINNER'S HOUSE
Tel.& LINE ID : 0811006703 , 0917308740 , goodday535
#รับฝากขาย ขายฝาก ประเมินราคาทรัพย์สิน #ทำการตลาด การโฆษณา และขายอสังหาริมทรัพย์ # นายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ
ข้อมูลติดต่อ
phone 091-730-8740
line แอดไลน์สอบถาม
whatsapp WhatsApp
wechat WeChat
หรือกรอกข้อมูลให้เราติดต่อกลับ
ตามนโยบายส่วนตัว
มี 2 คนกำลังดูประกาศนี้