ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่
create สร้างเมื่อ 28/11/2564
update แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09/09/2566
map พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
ราคาขาย
฿18,000,000 ฿13,500,000 (414,110 บ./ตร.ว.)
ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่
ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่
ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่
ดูรูปทั้งหมด : 25 รูป
ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่
ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่ ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่ ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่ ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่ ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่ ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่ ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่ ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่ ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่ ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่ ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่ ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่ ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่ ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่ ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่ ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่ ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่ ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่ ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่ ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่ ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่ ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่ ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่ ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่ ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่ ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่ ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่ ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่ ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่
ตึกแถว อาคารพาณิชย์

area พื้นที่ : 32.60 ตร.ว.
room 3 ห้องนอน
bathroom 5 ห้องน้ำ
floor จำนวนชั้น : 3

ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(UTCC) 32.6ตารางวา เหมาะทั้งพักอาศัยกับการพาณิชย์ รับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซี่
::จุดเด่น::
ทำเลใจกลางเมือง หน้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นตึกใหม่ไม่ติดอาคารข้างเคียง เหมาะกับการทำธุรกิจเสริมความงาม คลินิก ทันตกรรม ร้านอาหาร มีห้องน้ำแบ่งชาย/หญิง แสงเข้าทุกห้อง โปร่ง สว่าง เพดานสูง เดินทางสะดวก ใกล้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สถานีห้วยขวาง และในอนาคต รถไฟฟ้าสายสีส้มผ่าน สถานีประชาสงเคราะห์

รายละเอียด::
- ขนาด 32.6 ตร.วา
- พื้นที่ 270 ตรม.
- ชนิด 3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
- จำนวนชั้น 3 ชั้น

3ข้อดีของอาคารพาณิชย์นี้
1.ตั้งอยู่บนทำเลทองหน้ามหาวิทยาลัยหอการค้าเหมาะทำธุรกิจหลากหลายประเภท ในอนาคตราคาที่ดินบริเวณนี้ขึ้นเป็นเท่าตัวในเวลาอันใกล้เมื่อรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ผ่านบริเวณนี้สร้างเสร็จ
2.เป็นอาคารบนที่ดินขนาดเล็ก32.6ตารางวา ใกล้มหาวิทยาลัยฯ ไม่มีทรัพย์ลักษณะนี้ประกาศขายในพื้นที่นี้ณ เวลานี้
3.เป็นอาคารพาณิชย์เดี่ยวไม่ติดอาคารข้างเคียง อายุเพียง2ปี ได้รับใบอนุญาตเรียบร้อย อาคารออกแบบสวยงามทันสมัย ตัดความกังวลผู้ซื้อในการก่อสร้างและการขอใบอนุญาตออกแบบให้ถูกต้อง

::สถานที่ใกล้เคียง::
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 190 ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 650 ม
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 500 ม
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 950 ม
โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา 1 กม
ตลาดมารวย 1.3 กม
ตลาดห้วยขวาง 1.2 กม
MRT ห้วยขวาง 1.8 กม
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดินแดง 2 กม
ทางด่วนพระราม9 5.7 กม
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2 1.6 กม
สำนักงานเขตดินแดง 1.6 กม
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 2.5 กม
บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า รัชดาภิเษก 2.7 กม
เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก 3.7 กม
เดอะ สตรีท รัชดาภิเษก 2.5 กม
โลตัส ฟอร์จูนทาวน์ 4.9 กม
เซ็นทรัล พระราม9 5 กม
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3.9 กม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 4.3 กม
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 3.4 กม
โรงพยาบาลประสานมิตร 5.7 กม

大学附近的“黄金位置”,可以开设餐厅、咖啡馆、诊所、办公室 可做逃生屋、带自动进出系统,三相供电,方便EV充电 (买楼,不送车)每层分开电箱。 蓝线列车缓慢但稳步从后面驶来Mit Maitri 站 面积近33平方哇,使用面积270平方米,快来吧! 以低于市场的价格出售,房主预定了一辆特斯拉。 为了找钱买车

สนใจติดต่อ: Winner's House
โทรและไลน์ 091-730-8740
ข้อมูลติดต่อ
phone 091-730-8740
line แอดไลน์สอบถาม
whatsapp WhatsApp
wechat WeChat
หรือกรอกข้อมูลให้เราติดต่อกลับ
ตามนโยบายส่วนตัว
มี 2 คนกำลังดูประกาศนี้