ขาย โรงงาน โกดัง พร้อมสำนักงาน สภาพใหม่ พร้อมใช้งาน ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี เนื้อที่2ไร่ พื้นที่ใช้สอย1343 ตรม. แถมเรือนรับรองและบัานอย่างละ1หลัง
create สร้างเมื่อ 07/04/2565
update แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/05/2566
map นนทบุรี บางใหญ่ บางบัวทอง
ราคาขาย
฿28,000,000 ฿22,000,000 (27,500 บ./ตร.ว.)
ขาย โรงงาน โกดัง พร้อมสำนักงาน สภาพใหม่ พร้อมใช้งาน ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี เนื้อที่2ไร่ พื้นที่ใช้สอย1343 ตรม. แถมเรือนรับรองและบัานอย่างละ1หลัง - video
ขาย โรงงาน โกดัง พร้อมสำนักงาน สภาพใหม่ พร้อมใช้งาน ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี เนื้อที่2ไร่ พื้นที่ใช้สอย1343 ตรม. แถมเรือนรับรองและบัานอย่างละ1หลัง
ขาย โรงงาน โกดัง พร้อมสำนักงาน สภาพใหม่ พร้อมใช้งาน ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี เนื้อที่2ไร่ พื้นที่ใช้สอย1343 ตรม. แถมเรือนรับรองและบัานอย่างละ1หลัง
ดูรูปทั้งหมด : 17 รูป
ขาย โรงงาน โกดัง พร้อมสำนักงาน สภาพใหม่ พร้อมใช้งาน ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี เนื้อที่2ไร่ พื้นที่ใช้สอย1343 ตรม. แถมเรือนรับรองและบัานอย่างละ1หลัง
ขาย โรงงาน โกดัง พร้อมสำนักงาน สภาพใหม่ พร้อมใช้งาน ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี เนื้อที่2ไร่ พื้นที่ใช้สอย1343 ตรม. แถมเรือนรับรองและบัานอย่างละ1หลัง ขาย โรงงาน โกดัง พร้อมสำนักงาน สภาพใหม่ พร้อมใช้งาน ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี เนื้อที่2ไร่ พื้นที่ใช้สอย1343 ตรม. แถมเรือนรับรองและบัานอย่างละ1หลัง ขาย โรงงาน โกดัง พร้อมสำนักงาน สภาพใหม่ พร้อมใช้งาน ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี เนื้อที่2ไร่ พื้นที่ใช้สอย1343 ตรม. แถมเรือนรับรองและบัานอย่างละ1หลัง ขาย โรงงาน โกดัง พร้อมสำนักงาน สภาพใหม่ พร้อมใช้งาน ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี เนื้อที่2ไร่ พื้นที่ใช้สอย1343 ตรม. แถมเรือนรับรองและบัานอย่างละ1หลัง ขาย โรงงาน โกดัง พร้อมสำนักงาน สภาพใหม่ พร้อมใช้งาน ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี เนื้อที่2ไร่ พื้นที่ใช้สอย1343 ตรม. แถมเรือนรับรองและบัานอย่างละ1หลัง ขาย โรงงาน โกดัง พร้อมสำนักงาน สภาพใหม่ พร้อมใช้งาน ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี เนื้อที่2ไร่ พื้นที่ใช้สอย1343 ตรม. แถมเรือนรับรองและบัานอย่างละ1หลัง ขาย โรงงาน โกดัง พร้อมสำนักงาน สภาพใหม่ พร้อมใช้งาน ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี เนื้อที่2ไร่ พื้นที่ใช้สอย1343 ตรม. แถมเรือนรับรองและบัานอย่างละ1หลัง ขาย โรงงาน โกดัง พร้อมสำนักงาน สภาพใหม่ พร้อมใช้งาน ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี เนื้อที่2ไร่ พื้นที่ใช้สอย1343 ตรม. แถมเรือนรับรองและบัานอย่างละ1หลัง ขาย โรงงาน โกดัง พร้อมสำนักงาน สภาพใหม่ พร้อมใช้งาน ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี เนื้อที่2ไร่ พื้นที่ใช้สอย1343 ตรม. แถมเรือนรับรองและบัานอย่างละ1หลัง ขาย โรงงาน โกดัง พร้อมสำนักงาน สภาพใหม่ พร้อมใช้งาน ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี เนื้อที่2ไร่ พื้นที่ใช้สอย1343 ตรม. แถมเรือนรับรองและบัานอย่างละ1หลัง ขาย โรงงาน โกดัง พร้อมสำนักงาน สภาพใหม่ พร้อมใช้งาน ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี เนื้อที่2ไร่ พื้นที่ใช้สอย1343 ตรม. แถมเรือนรับรองและบัานอย่างละ1หลัง ขาย โรงงาน โกดัง พร้อมสำนักงาน สภาพใหม่ พร้อมใช้งาน ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี เนื้อที่2ไร่ พื้นที่ใช้สอย1343 ตรม. แถมเรือนรับรองและบัานอย่างละ1หลัง ขาย โรงงาน โกดัง พร้อมสำนักงาน สภาพใหม่ พร้อมใช้งาน ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี เนื้อที่2ไร่ พื้นที่ใช้สอย1343 ตรม. แถมเรือนรับรองและบัานอย่างละ1หลัง ขาย โรงงาน โกดัง พร้อมสำนักงาน สภาพใหม่ พร้อมใช้งาน ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี เนื้อที่2ไร่ พื้นที่ใช้สอย1343 ตรม. แถมเรือนรับรองและบัานอย่างละ1หลัง ขาย โรงงาน โกดัง พร้อมสำนักงาน สภาพใหม่ พร้อมใช้งาน ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี เนื้อที่2ไร่ พื้นที่ใช้สอย1343 ตรม. แถมเรือนรับรองและบัานอย่างละ1หลัง ขาย โรงงาน โกดัง พร้อมสำนักงาน สภาพใหม่ พร้อมใช้งาน ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี เนื้อที่2ไร่ พื้นที่ใช้สอย1343 ตรม. แถมเรือนรับรองและบัานอย่างละ1หลัง ขาย โรงงาน โกดัง พร้อมสำนักงาน สภาพใหม่ พร้อมใช้งาน ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี เนื้อที่2ไร่ พื้นที่ใช้สอย1343 ตรม. แถมเรือนรับรองและบัานอย่างละ1หลัง ขาย โรงงาน โกดัง พร้อมสำนักงาน สภาพใหม่ พร้อมใช้งาน ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี เนื้อที่2ไร่ พื้นที่ใช้สอย1343 ตรม. แถมเรือนรับรองและบัานอย่างละ1หลัง ขาย โรงงาน โกดัง พร้อมสำนักงาน สภาพใหม่ พร้อมใช้งาน ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี เนื้อที่2ไร่ พื้นที่ใช้สอย1343 ตรม. แถมเรือนรับรองและบัานอย่างละ1หลัง ขาย โรงงาน โกดัง พร้อมสำนักงาน สภาพใหม่ พร้อมใช้งาน ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี เนื้อที่2ไร่ พื้นที่ใช้สอย1343 ตรม. แถมเรือนรับรองและบัานอย่างละ1หลัง ขาย โรงงาน โกดัง พร้อมสำนักงาน สภาพใหม่ พร้อมใช้งาน ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี เนื้อที่2ไร่ พื้นที่ใช้สอย1343 ตรม. แถมเรือนรับรองและบัานอย่างละ1หลัง
โรงงาน โกดัง คลังสินค้า

area พื้นที่ : 2 ไร่

ขาย โรงงาน โกดัง อายุเพียง5ปี ปรับปรุงแล้ว สภาพใหม่ พร้อมใช้งาน ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี เนื้อที่2ไร่ พื้นที่ใช้สอย1343 ตรม. แถมเรือนรับรองและบัานสวยอย่างละ1หลัง สร้างได้มาตรฐานวิศวกรรม ใช้วัสดุคุณภาพสูง
:: รายละเอียด ::
- เนื้อที่ดินขนาด2ไร่ ทรงสี่เหลี่ยมผื้นผ้า
- พื้นที่ใช้สอยโรงงาน 1343 ตรม.
- มีห้องทำงานและออฟฟิศถึง10ห้อง
- ห้องพักคนงานแบ่งย่อยได้ถึง10ห้อง
-ห้องพักผู้บริหาร1ห้อง
-มีที่ว่างถมสูงขนาด1ไร่ สามารถสร้างอาคารเพิ่มเติมได้
-แถมบ้านพักและอาคารจัดเลี้ยงใหม่พร้อมห้องน้ำในตัวอย่างละ1หลัง

ประโยชน์ที่ท่านที่ท่านไม่ควรพลาดในการซื้อโรงงานแห่งนี้
1.โรงงานใช้วัสดุอย่างดี ใหม่ ก่อสร้างได้มาตรฐานวิศวกรรม ซื้อเสร็จทำธุรกิจได้ทันที
-ปรับปรุงใหม่เรียบร้อยพร้อมใช้งาน ทำธุรกิจและทำเงินให้ท่านได้ทันที
-ขอใบรง.2 รง4ได้
-พื้นรองรับน้ำหนักได้สิบตันเนื่องจากลงเสาเข็ม 19เมตร ระยะห่างเสาเข็ม 2ตารางเมตร ต่อ1เสา พร้อมใช้งาน ด้านการผลิต หรือ โกดังสินค้า รับน้ำหนักได้10ตันต่อ1ตารางเมตร
-กำแพงรั้วลงเข็มลึกถึง8เมตร ไม่มีล้มเอน
-สีผนังและรั้วกำแพงปรับปรุงใหม่ ใช้อย่างดี TOA SUPERSHILD อยู่ได้สวยงามถึง15ปี
-ระบบไฟเป็นของใหม่เดินระบบใหม่เรียบร้อย
-หลังค่าเมทอลชีทใหม่ ไม่รั่วซึม
2.ที่ตั้งทำเลดีใกล้ถนนสายหลักถนนกาญจนาภิเษก
- เพียงห้านาทีถึงถนนสายหลักถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นถนนที่สำคัญต่อการขนส่งสินค้ามาก
-เพียงห้าร้อยเมตรจากถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย
- มีร้านค้าสะดวกซื้อเช่น7-11 ปั้มน้ำมันปตท ขนาดใหญ่ อยู่หน้าปากซอย สะดวกสบายสำหรับคนงาน
-ได้ที่ดิน2ไร่ในทำเลที่มีการคมนาคมที่ดีมีราคา
3.คุ้มค่าต่อการลงทุน
-สามารถย้ายเข้าเริ่มกิจการใหม่ได้ทันที ไม่เสียเวลาซ่อมแซม ขอใบรงได้ทันทีรวดเร็ว ไม่เสียเวลาเสียโอกาสในการทำเงิน
-มีที่ดินเปล่าเหลืออีก1ไร่สามารถสร้างอาคารโรงงาน โกดังในขนาดที่เท่ากันหรือใหญ่กว่าได้อีก1อาคาร
-มีบ้านเดี่ยวใหม่สวยงามพร้อมอาคารจัดเลี้ยงและสวยสวยด้านหน้าแถมให้ฟรี
-ราคาคุ้มค่า อยู่ในตำแหน่งคมนาคมสะดวกที่ดินมีราคา โรงงานใหม่ทั้งระบบ ใช้วัสดุคุณภาพดี ก่อสร้างได้มาตรฐานทางวิศวกรรม พร้อมที่ดินเปล่า1ไร่ และบ้านเดี่ยวพร้อมอาคารจัดเลี้ยงแถมให้ฟรี ราคานี้หาไม่ได้แล้วสำหรับโรงงานแบบนี้ในพื้นที่นี้

:: สถานที่ใกล้เคียง ::
เซ็นทรัลเวสต์เกต
ปั้มปตท
อิเกียบางใหญ่
บิ๊กซีบางใหญ่ โฮมโปร โลตัส
7-eleven
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
โรงเรียนกสินธรเซนต์ปีเตอร์
พิกัด: http://maps.google.com/maps?q=13.924536,100.39377
ราคา: 22,000,000 บาท

WINNER'S HOUSE
☎️ & Line 091-730-8740, 081-100-6703
รับฝากขาย ขายฝาก ประเมินราคาทรัพย์สิน ทำการตลาดการขายอสังหาริมทรัพย์
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ
#โกดังเก็บของ #โรงงานพร้อมบ้านสองหลัง#ขายโรงงานแถวบางบัวทอง#โรงงาน2ไร่แถวบางบัวทอง
#โรงงานในบางบัวทอง #โกดังพร้อมบ้านในบางบัวทอง
#โรงงานพร้อมบ้าน2หลังในบางบัวทอง #โรงงานพร้อมบ้าน2ไร่ในบางบัวทอง #โกดังบางบัวทอง
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ
#โกดังเก็บของ #โรงงานพร้อมบ้านสองหลัง#ขายโรงงานแถวบางบัวทอง#โรงงาน2ไร่แถวบางบัวทอง
#โรงงานในบางบัวทอง #โกดังพร้อมบ้านในบางบัวทอง
#โรงงานพร้อมบ้าน2หลังในบางบัวทอง #โรงงานพร้อมบ้าน2ไร่ในบางบัวทอง #โกดังบางบัวทอง
ข้อมูลติดต่อ
phone 091-730-8740
line แอดไลน์สอบถาม
whatsapp WhatsApp
wechat WeChat
หรือกรอกข้อมูลให้เราติดต่อกลับ
ตามนโยบายส่วนตัว
รายการใกล้เคียง
image
ขาย
฿4,800,000
มี 2 คนกำลังดูประกาศนี้