วีดีโอทั้งหมด

video
play
ทำเพื่อช่วยเหลือ...มีความสุขกว่าทำเพื่อเงิน”
video
play
"การแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ…การเดินเข้าหามัน"
video
play
“ทำการบ้านให้หนัก รู้จักลูกค้าให้มากที่สุด”
video
play
“อยากเป็นนายหน้ามืออาชีพ ทุกอย่างต้องทำสัญญา”
video
play
“ถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณทำได้ ทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้น”
video
play
“ทำให้ลูกค้าได้ประโยชน์…ไม่ใช่ทำทุกอย่างเพื่อเงิน”
video
play
“ไม่กล้าลงมือทำ ก็ไม่มีทางเจอความสำเร็จ”
video
play
“บริหารคนไม่เป็น คือ การทำงานหนักที่ไม่ได้อะไรเลย”
video
play
“อยากได้... ต้องกล้าให้ก่อน”